Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи“

МУЗЕЙ НА ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

ЛЯСКОВЕЦ

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Новини от 2023 година

05.07.2023

Пресконференция по проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”

На 20 юли 2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ще се проведе пресконференция за стартиране на проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на…
Проведена пресконференция за стартиране на проект…

29.05.2023

Проведена пресконференция за стартиране на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“

На 26 май 2023 г. в заседателната зала на Община Лясковец бе проведена пресконференция за стартиране на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка…

05.05.2023

Пресконференция за стартиране на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“

На 26.05.2023 г от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, ще бъде проведена пресконференция за стартиране на проект „Музей на гурбетчийското градинарство –…

21.03.2023

Обявление за едно свободно работно място за заемане на длъжността: „Аниматор” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01

Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма…

21.03.2023

Обявление за две свободни работни места за заемане на длъжността: „Технически сътрудник” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01

Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма…

21.03.2023

Обявление за едно свободно работно място за заемане на длъжността: „общ работник” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01

Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма…

01.03.2023

Проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”.

На 28.02.2023 г. се подписа договор между Министерство на образованието и науката в качеството му на Програмен оператор по програма „Местно развитие, намаляване на…