Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи“

МУЗЕЙ НА ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

ЛЯСКОВЕЦ

Проведена пресконференция за стартиране на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“ 29.05.2023 Проведена пресконференция за стартиране на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“ На 26 май 2023 г. в заседателната зала на Община Лясковец бе проведена пресконференция за стартиране на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“, договор № BGLD-1.007-0037-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.     Пред представители на местни медии и граждани бяха представени основните цели на проекта, както и очакваните резултати от изпълнението му и техния ефект върху местната общност и град Лясковец.     Общата цел на проекта е подобряване на материалната база и представянето на Музея на гурбетчийското градинарство като туристически продукт, чрез което ще се повиши интереса на посетителите към местната история. Популяризирането на Музея е от особено значение за обществеността в града, което предизвиква интерес към проведеното представяне на стартиращия проект.      

Пресконференция за старт на проект