Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи“

МУЗЕЙ НА ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

ЛЯСКОВЕЦ

Експозиции Долапът Долапът Музеят на гурбетчийското градинарство в Лясковец е разположен в автентична възрожденска къща от ХIX в. в централната част на града, на познатия на всички лясковчани „Ланджов двор“. Още с влизането си посетителите са посрещнати с гордостта и символът на българските градинари от ХIX в. – долапът - съоръжението, благодарение на което постигат изключителни резултати дори в неплодородни и трудно достъпни терени. Интериор от Хаджиниковата къща Интериор от Хаджиниковата къща Експозицията разказва историята на българските градинари – трудният живот в чужбина и ежедневието на бахчованите е представено в голямата експозиционна зала и експозиционните площи на открито чрез документи, снимки и предмети, хвърлящи светлина върху удивителната организация на българските градини. Посетителите могат да видят оригинални документи и знамена на градинарските дружества от Лясковец и околните села, дрехи, битови и ювелирни предмети, донесени от чужбина, тескерета и валута от държавите, в които са работили лясковчани, както и различни оръдия на труда. Много от тези автентични предмети са специално дарение от лясковчани, потомци на някогашните градинари, както и от наследниците на български градинари, живеещи днес в Унгария. Освовният акцент в голямата експозиционна зала е макетът на бахча (градина), който дава точна представа за организацията, оборудването, начина на работа и последователността на дейностите в една, типична за градинарите гурбетчии, зеленчукова градина. Хаджиниковата къща приютява етнографска сбирка, представяща бита на градинарите и промяната в интериора на градинарските къщи. В тях европейските предмети, донесени от гурбет, битуват в хармония с традиционната уредба на българския дом.