Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи“

МУЗЕЙ НА ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

ЛЯСКОВЕЦ

Общи условия Ограничения на отговорността В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Музеят на гурбетчийското градинарство не поема отговорност за външните сайтове. Музеят на гурбетчийското градинарство не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт). Информацията в този уебсайт е от общ характер и не трябва да разчитате на нея при вземането на решения. Музеят на гурбетчийското градинарство прави всичко възможно информацията, която е част от този уебсайт, да е вярна към момента на включването й, но не носи отговорност за действия, предприети от Вас вследствие на доверяване на такава информация, както и за загуби или щети, причинени от такова действие. Общи условия В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост са притежание на Музеят на гурбетчийското градинарство или използването им е разрешено от собственика (собствениците) на тези права за целите на този уебсайт. Имате право

  • на достъп до която и да е част от този уебсайт;
  • на копие от една или повече страници от този уебсайт за ваша лична употреба;
  • да използвате, копирате и разпространявате материали (текст и изображения) от този уебсайт, само след получено изрично разрешение за това от , като при това посочвате този уебсайт като източник на съответната информация.

Нямате право

  • да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате (вкл. разпространяване на копия), излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, описани в раздела „Имате право”. Тези ограничения важат за целите материали или части от тях;
  • да премахвате от материалите, копирани или разпечатани от този уебсайт, предупредителните бележки за авторско право, търговски марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригинала.

Промени в общите условия Музеят на гурбетчийското градинарство може периодично да извършва промени в общите условия и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта. Промени и поддръжка на уебсайта Музеят на гурбетчийското градинарство може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт. Музеят на гурбетчийското градинарство може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина. Музеят на гурбетчийското градинарство запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие. Защита на личните данни Личните данни, предоставени на Музея на гурбетчийското градинарство, чрез този уебсайт са само за вътрешна употреба на Музея на гурбетчийското градинарство, с цел осигуряване на обслужването на нашите посетители. Музеят на гурбетчийското градинарство не предоставя Вашите лични данни на трети страни и/или лица. Технологиите, които използваме, и нашата политика имат за цел да защитят личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване. При всяко внедряване на нови технологии ще обновяваме тези мерки в съответствие с тях. Музеят на гурбетчийското градинарство не носи отговорност за политиката и практиката, свързани с личните данни, на други уебсайтове, дори в случай, че:

  • сте се свързали с уебсайта на третата страна, използвайки връзки в нашия сайт;
  • сте се свързали с нашия уебсайт от сайта на трета страна.

Процедури при оплаквания Ако имате въпроси или оплаквания относно този уебсайт, моля, свържете се с администратора на сайта на адрес . Юрисдикция Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България и в случай, че възникне спор във връзка с тези общи условия или с този уебсайт, причинен от нарушение на договор или на закона или по друга причина, той следва да бъде разрешен в съответствие с българското законодателство.