Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи“

МУЗЕЙ НА ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

ЛЯСКОВЕЦ

Пресконференция за стартиране на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“ 05.05.2023 На 26.05.2023 г от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, ще бъде проведена пресконференция за стартиране на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“ във връзка с Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“.

Покана