Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи“

МУЗЕЙ НА ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

ЛЯСКОВЕЦ

Пресконференция по проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията” 05.07.2023 На 20 юли 2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ще се проведе пресконференция за стартиране на проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  Участие в пресконференцията ще вземат Кмета на община Лясковец и представители на екипа за управление на проекта.

Покана