Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи“

МУЗЕЙ НА ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

ЛЯСКОВЕЦ

Въведени ограничения за музейните посещения до 29 март 2020г. 16.03.2020 С оглед на въведеното извънредно положение и в изпълнение на Заповед № 634 / 14.03.2020 г. на кмета на Община Лясковец, в Музея на гурбетчийското градинарство са разрешени само индивидуални посещения на музейните експозиции на открито. Преустановено е провеждането на екскурзоводски беседи.   Противоепидемичните мерки са в сила до 29.03.2020 г. вкл.